Geschiedenis Slagerij Ter Schure
                                          
Frans ter Schure                                       oude winkel                                                          Afbraak en opbouw nieuwe winkel               (klik op foto voor vergroting)

           Slagerij Ter Schure opende op 28 mei 1927, voor het eerst haar deur nadat oprichter,
           Frans ter Schure trouwde met Regina Hof en de slagerij begon op Tukseweg 168,
           nadat hij eerst een paar jaar vanaf de boerderij "Hoeve Groenewold" in de  Oosterhoek (Bergweg),
           vee slachtte en uitventte over de streek.
           Frans was de derde zoon van boer Arnoldus de eerste 2 werden boer en zo werd Frans slager.
           In die dagen ging hij eerst met een boekje de streek rond tot hij b.v.  250 kg vlees  verkocht had ,
           dan pas werd de koe geslacht en uitgevent .
           In 1927  werd  dus voor het eerst uit de winkel verkocht en geslacht achter de winkel.
           Venten en huisslachtingen bleven belangrijke onderdelen van de slagerij 
                                                                                          
            Zoon Jan werd de opvolger van Frans nadat zoon Bertus de boerderij overnam in de Bergweg
            toen Frans in 1947 overleed moest Jan op 16 jarige leeftijd samen met moeder de zaak runnen
            er waren nog 9 jongere broers en zusters.
            In 1969 werd de oude winkel af gebroken voor de nieuwe winkel dit maal zonder slachtplaats
            Geslacht werd nu in Steenwijk  aan de Produktieweg samen met andere slagers,maar in 1980
            bouwde Jan weer een slachterij achter de winkel volgens de nieuwste eisen en voorschriften.
            Nog steeds voldoet de slachterij aan alle eisen en wetsvoorschriften.
            Jaarlijks word hier op gecontroleerd door de keuringsdiensten , RVV en keuringsdienst van waren
            Slacht diploma van de  vakschool was nu niet meer nodig Jan had die wel gehaald in Rotterdam

           Zijn vakdiploma slager en ondernemers opleiding deed hij in Zwolle net als later zijn zonen
            In 1996 namen de zonen Frans en Ronald het bedrijf over van Jan, die tot zijn dood in 2002
            werkzaam bleef in de slagerij, na bijna 60 jaar slager geweest te zijn

                                          

                                                           
  Jan ter Schure                          Opheuren (bestelling opnemen)              Achter slagerij (nu Steendijk)             nieuwe slachterij